Ako a kedy si urobiť tehotenský test: typy testov a ich použitie

Stačí mu pár minút na to, aby zistil, či vás čakajú zásadné životné zmeny. Tehotenský test. Kedy ho urobiť a ako funguje? Správne zvolený test dokáže odhaliť tehotenstvo už niekoľko dní po oplodnení, no nie všetky testy sú rovnako spoľahlivé. Viete, podľa čoho vyberať?

 

Obsah

 

Čo je tehotenský test a ako funguje?

Tehotenský test je zdravotnícka pomôcka, ktorá umožňuje rýchlym a jednoduchým spôsobom odhaliť tehotenstvo. Všetky tehotenské testy zisťujú hCG hormón, čo je skratka z anglického názvu Human Chorionic Gonadotropin, teda ľudský choriový gonadotropín.

Tento hormón sa vylučuje len počas tehotenstva, a preto sa zvykne označovať ako tehotenský hormón. Jeho prítomnosť je možné určiť zo vzorky krvi alebo moču aj doma pomocou testovacej súpravy, nazývanej aj ako tehotenský test (rýchlostest). Následne vám tehotenstvo potvrdí alebo vyvráti na základe ďalších vyšetrení (krvný test a ultrazvukové vyšetrenie) váš gynekológ.

 

Kedy robiť tehotenský test

Pokiaľ chcete získať presné výsledky, správne načasovanie vykonania tehotenského testu je kľúčové. Tehotenský test “hľadá” v krvi alebo moči tehotenský hCG hormón

Ten sa síce v tele tehotnej ženy začína tvoriť ešte pred vynechaním menštruácie, no spočiatku sú jeho koncentrácie veľmi nízke. Tak nízke, že ich do istého času žiadny tehotenský test zachytiť nedokáže. Majte preto na pamäti, že ak si urobíte tehotenský test priskoro, môže byť výsledok falošne negatívny. Inak povedané, budete mať negatívny tehotensky test a aj tak môžete byť tehotná.

   

graf znázorňujúci hladiny hCG hormónu počas tehotenstva

  

Ako sa menia hladiny hCG hormónu počas tehotenstva

Nárast koncentrácie hCG hormónu v krvi má charakteristický časový priebeh, ktorý znázorňuje tabuľka nižšie. V krvi sa prvýkrát objaví približne na 4.-6. deň po oplodnení a jeho množstvo sa zdvojnásobí približne každé 2 dni. Hladiny hCG vrcholia okolo 8. až 11. týždňa tehotenstva a sú vo všeobecnosti vyššie v prvom trimestri v porovnaní s druhým trimestrom. Hormón sa vylučuje močom. Na testovanie je preto možné použiť krv alebo moč.

Koncentrácie hormónu sa uvádzajú v tisícinách medzinárodných jednotiek na mililiter (mIU/ml). Malé číslo znamená málo hormónu v tele. Niektoré vysoko citlivé testy ho však napriek tomu dokážu zachytiť.  

Týždne od poslednej menštruácie 

mIU/mL

3

5 – 50

4

5 – 428

5

18 – 7,340

6

1,080 – 56,500

7 – 8

7,650 – 229,000

9 – 12

25,700 – 288,000

13 – 16

13,300 – 254,000

17 – 24

4,060 – 165,400

25 – 40

3,640 – 117,000


  

Tehotenský test pred menštruáciou?

Mnohé testy umožňujú odhaliť tehotenstvo už pred menštruáciou. Pamätajte však, že hladiny hCG sa zvyšujú s časom, ako vaše tehotenstvo postupuje. A preto platí, že čím neskôr sa testujete, tým spoľahlivejší výsledok dostanete. Tu je niekoľko užitočných faktov pre objasnenie toho, kedy si urobiť tehotenský test: 

 • kedy najskôr urobiť tehotenský test - nemá význam robiť si tehotenský test po 3 dňoch od pohlavného styku. Produkcia hCG hormónu začína približne 6 dní po oplodnení, no v priemere je to 8-10 dní. To sa považuje za najskorší termín, kedy má význam urobiť si tehotenský krvný test. S testom z moču je potrebné počkať dlhšie. 
 • ktorý tehotenský test je najcitlivejší -  v krvi je hCG hormón prvýkrát zistiteľný 8-10 dní po oplodnení. Zároveň platí, že tam je jeho množstvo vždy vyššie ako v moči. Krvný test je preto najcitlivejší a v počiatočných štádiách tehotenstva môže nastať dokonca situácia, že test z krvi bude pozitívny, zatiaľčo test moču negatívny.
 • najspoľahlivejší výsledok získate, ak sa otestujete až v čase meškajúcej menštruácie. Týmto spôsobom nielen znížite riziko falošne negatívnych výsledkov na minimum, ale aj potrebu opakovaného testovania.
 • ako dlho po styku ukáže tehotenský test výsledok - najvhodnejší čas na vykonanie testu je približne 10 až 14 dní po pohlavnom styku. Tento časový rámec zohľadňuje fyziologický nárast hladín hCG hormónu a individuálne odlišnosti medzi ženami. Samozrejme, niektoré testy umožňujú získať výsledok  skôr, no je potrebné rátať s nižšou spoľahlivosťou v prípade negatívneho výsledku. 
 • negatívny tehotenský test a aj tak tehotná - hladiny hCG v počiatkoch tehotenstva rastú veľmi prudko. Ak urobíte test príliš skoro, môže byť negatívny, no na druhý deň už pozitívny. Čím dlhšie s testovaním počkáte, tým väčšia šanca na spoľahlivý výsledok. 

 

Ako tehotenský test vyzerá

Domáce tehotenské testy sú navrhnuté tak, aby bolo ich použitie čo najjednoduchšie. Hoci vzhľad býva rôzny, všetky fungujú na rovnakom princípe - detegujú prítomnosť tehotenského hCG hormónu v odobratej vzorke. 

 rôzne tehotenské testy

Každý tehotenský test pozostáva z dvoch častí

 • časť, kde sa nanáša vzorka - môže to byť miesto, kam kvapkáme vzorku krvi alebo oblasť, ktorá sa ponára do nádobky s močom či vkladá do prúdu moču.
 • časť, v ktorej dochádza k analýze vzorky - v tejto časti sú dve línie (prúžky) - testovacia (T) a kontrolná (C). Ak test ešte nebol použitý, línie sú bezfarebné a voľným okom ich takmer nevidno.  

 

Význam prúžkov na tehotenskom teste

 • kontrolný prúžok C -  ako už názov napovedá, slúži na kontrolu funkčnosti testu a dokazuje, že všetko prebehlo v poriadku. Pri testovaní sa musí kontrolná čiarka vždy objaviť. Ak sa tak nestane, test je neplatný.
 • testovací prúžok T - táto línia slúži ako indikátor tehotenstva. To znamená, že sa zafarbí len v prípade, že ste tehotná.

 

Ako sa robí tehotenský test

Hoci sa tehotenské testy a ich prevedenie v detailoch líšia, jednotlivé etapy testovania vždy tie isté:

 • fáza 1 - nanesenie vzorky. Do označenej časti sa podľa návodu nanesie vzorka, ktorou je buď kvapka krvi alebo moč. 
 • fáza 2 - analýza vzorky. Okamžite po nanesení začína vzorka migrovať (tiecť) pôsobením kapilárnych síl cez testovaciu oblasť. Počas toku prechádza cez kontrolnú líniu aj testovaciu líniu, pričom dochádza k farebnej reakcii, kedy sa pôvodne bezfarebné čiarky zviditeľnia.
 • fáza 3 - vizuálne vyhodnotenie testu. Testy sa vyhodnocujú po určitom čase (obvykle v rozmedzí 10 minút). K odčítaniu výsledku testu nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie, postačia vaše oči. Cieľom je určiť, či vidíme jednu alebo dve čiarky. Ak nevidíme žiadnu, znamená to problém s testom.

 

Ako tehotenský test vyhodnotiť

Pozitívny tehotenský test indikujú povestné dve čiarky. Interpretácia testu je vo svojej podstate veľmi jednoduchá: 

 • neplatný test - ak sa neobjavila žiadna čiarka
 • negatívny test - jedna čiarka (kontrolná)
 • pozitívny test - dve čiarky, ste tehotná

 

Neplatný tehotenský test - žiadna čiarka

Pozrime sa najprv na neplatný tehotenský test. Nech už je reč o teste tehotenskom alebo akokoľvek inom, ako vôbec vieme, že funguje? Tak presne túto informáciu nám poskytuje kontrolná línia (čiarka). Slúži ako kontrola funkčnosti testu. 

Kontrolná čiarka sa musí objaviť pri každom testovaní, či už tehotná ste alebo nie. Ak ju nevidíte, test sa považuje za neplatný a je potrebné vykonať ďalší. To platí aj v prípade, že sa objaví čiarka indikujúca tehotenstvo (T). Hoci prípady neplatných testov sú skôr výnimočné, môže sa to stať. Príčinou môže byť výrobná vada alebo nesprávne skladovanie testu.

 tehotenský test - neplatný

tehotensky test - neplatny2

Pozitívny tehotenský test - dve čiarky

Ak sa na tehotenskom teste okrem kontrolnej čiarky objaví aj druhá (testovacia) čiarka, ste tehotná. Možno už v tomto čase pociťujete aj prvé príznaky tehotenstva. Vedeli ste, že  niektoré z nich možno vnímať už niekoľko dní po počatí?

Ak ste zatiaľ nezaznamenali nič zvláštne, prečítajte si náš článok Ako zistím, že som tehotná. Nájdete v ňom odpovede na otázky, kedy, ako a prečo vaše telo reaguje na nový život, ktorý sa v ňom začína rozvíjať.

 tehotenský test - pozitívny

Negatívny tehotenský test - jedna čiarka

Ak sa na tehotenskom teste objaví len jedna, kontrolná, čiarka, test sa považuje za negatívny. Negatívny test však nemusí vždy znamenať, že nie ste tehotná.

Test môže byť falošne negatívny z viacerých dôvodov. Častým scenárom je, že sa žena otestuje priskoro a v čase, kedy hladina hCG hormónu ešte nie je dostatočne vysoká na to, aby ju test zachytil. Ďalším faktorom sú chyby pri testovaní, spôsobené nesprávnym použitím testu alebo nedodržiavaním pokynov výrobcu.

Ak máte o výsledku tehotenského testu pochybnosti alebo pozorujete príznaky tehotenstva, odporúča sa opakovať test s odstupom niekoľkých dní. V prípade potreby konzultujte svoj stav s gynekológom. 

Nedarí sa vám otehotnieť? Otehotnenie nie je len otázkou sexu. Okrem správneho načasovania a frekvencie pohlavného styku zohrávajú úlohu mnohé ďalšie faktory. V článku Ako otehotnieť rýchlo, na prvýkrát, aj keď sa nedarí sa dozviete, aké sú vaše šance otehotnieť podľa veku, aký má veda názor na každodenný sex či aké konkrétne zmeny stravovacích návykov a životného štýlu môžu zvýšiť plodnosť.

 tehotenský test - negatívny

Slabá druhá čiarka na tehotenskom teste

Interpretácia tehotenského testu sa zdá byť jednoduchá: jedna čiarka - nie som tehotná, dve čiarky - som tehotná. Neraz sa však stáva, že sa na teste objaví slabá druhá čiarka. Slabá druhá čiarka v zásade naznačuje prítomnosť tehotenského hCG hormónu v testovanej vzorke.

tehotenský test - slabá druhá čiarka

Objavenie sa druhej slabej čiarky môže mať rôzne príčiny:

 • otestovali ste sa príliš skoro - intenzita čiarky závisí od množstva (koncentrácie) hormónu v testovanej vzorke a odráža “pokročilosť" tehotenstva. V počiatočnom štádiu tehotenstva je hormónu v tele málo, no jeho koncentrácie každým dňom rýchlo stúpajú. Pre potvrdenie tehotenstva zopakujte testovanie s odstupom 48 hodín. Ak ste skutočne tehotná, pri druhom testovaní bude čiarka tmavšia, hrubšia a výraznejšia. 
 • použili ste test s nízkou citlivosťou - každý tehotenský test má inú citlivosť. Ak je vo vašom tele málo hCG hormónu a použijete test s nízkou citlivosťou, výsledkom môže byť slabá druhá čiarka na teste. Pre potvrdenie alebo vyvrátenie tehotenstva zopakujte testovanie o 1-2 dni opäť alebo použite test s vyššou citlivosťou (krvný tehotenský test alebo test z moču, v popise ktorého je uvedené menšie číslo v jednotkách mIU/ml). 
 • neskoré odčítanie výsledku - pri vykonaní tehotenského testu je kľúčové dodržať pokyny výrobcu. To sa týka aj času, dokedy je potrebné výsledok vyhodnotiť (obvykle do 10 minút). Potom je lepšie test zahodiť. Môže sa totiž stať, že neskôr počas dňa sa na teste zázračne objaví druhá čiarka, čo je len falošná pozitivita. 
 • falošná pozitivita - slabá druhá čiarka (najmä ak sa jej intenzita pri ďalšom testovaní o niekoľko dní nezmení), môže naznačovať aj veľmi skorý potrat či iné zdravotné problémy. V prípade akýchkoľvek nejasností či pochybností konzultujte svoj stav s lekárom. 

 

Typy testov

Existujú dve základné kategórie tehotenských testov - kvalitatívne a kvantitatívne. Domáce tehotenské testyvždy kvalitatívne. Túto informáciu si môžete všimnúť v popise väčšiny voľnopredajných samodiagnostických tehotenských testov.

 • Kvalitatívne tehotenské testy sú testy typu áno / nie. Poskytujú len základnú informáciu typu Áno - som tehotná, alebo Nie - nie som tehotná. Nehovoria nič o tom, koľko hCG hormónu sa v testovanej vzorke, či už je to moč alebo krv, nachádza. 
 • Kvantitatívne tehotenské testy stanovujú nielen prítomnosť, ale aj presné množstvo (kvantitu) hCG hormónu vo vzorke, ktorou je krv. Kvantitatívne meranie hCG pomáha lekárovi určiť presný vek plodu a je tiež nápomocné pri diagnostike abnormálneho priebehu tehotenstva, ako je mimomaternicové tehotenstvo či možný potrat. 

Z pohľadu analyzovanej vzorky rozlišujeme tehotenské testy z krvi a moču. Oba typy testov sú bežne dostupné ako domáce rýchlotesty. Spoľahlivosť oboch metód je porovnateľná, rozdiel je len v citlivosti a komforte. Krvný test vyžaduje kvapku krvi z prsta, čo nie každý dobré znáša. Možno aj preto je testovanie moču obľúbenejšie.

tehotenske testy - krvny a z mocu   

Tehotenský test z krvi

Domáci tehotenský krvný test je samodiagnostický kazetový test, kde analyzovanou vzorkou je kvapka krvi. Tú si sami odoberiete z prsta.  

Hlavnou prednosťou tohto testu je jeho vysoká citlivosť. Keďže hladina tehotenského hCG hormónu je v krvi vyššia ako v moči, krvný test dokáže rozpoznať tehotenstvo o niekoľko dní skôr ako test z moču

Vysoko citlivé krvné testy majú prah citlivosti 5 až 10 mIU/ml (všimnite si tento údaj v popise výrobku) a deklarujú odhalenia tehotenstva už 8 dní po počatí.Tento časový údaj je však potrebné brať s istou rezervou - predsa len, každá žena je iná a hladiny hCG hormónu v tele nestúpajú vždy ukážkovo podľa tabuliek.

  

Základné charakteristiky tehotenského testu z krvi: 

 • rýchly, presný, spoľahlivý - výsledok je k dispozícii obvykle do 10 minút.
 • citlivejší ako test z moču - odhalí veľmi nízke hladiny hCG hormónu v krvi. Umožňuje rozpoznať tehotenstvo už na 8.-10. deň po počatí.
 • testovať sa môžete kedykoľvek počas dňa - na rozdiel od testu z moču, kde sa vyžaduje prvý ranný moč.
 • postačí malé množstvo biologického materiálu - len 1 kvapka krvi z prsta.

 

Ako sa robí domáci tehotensky test z krvi: 

 • súčasťou testovacej súpravy býva lanceta, potreby na vydezinfikovanie prsta a samotný tehotenský test. Lanceta je pomôcka, ktorá slúži k jemnému a takmer bezbolestnému prepichnutiu kože za účelom získania malej kvapky krvi.
 • v prvom kroku si vydezinfikujete prst a pomocou lancety urobíte vpich do prsta. Prst trochu pomasírujete, aby ste získali kvapku krvi.   
 • následne ku kvapke krvi priložíte tehotenský test a necháte krv vystúpať kanálikom až do úrovne naplnenia (podľa inštrukcií výrobcu). 
 • počkáte 10 minút a test vyhodnotíte. Jedna čiarka znamená negatívny test na tehotenstvo, dve čiarky indikujú tehotenstvo.  Tehotenský test z moču

Tehotenské testy, založené na analýze moču, sú jednoduchým a rýchlym spôsobom, ako odhaliť tehotenstvo. Sú obľúbené pre svoju jednoduchosť a najmä neinvazívny charakter. Kým krvné testy vyžadujú pichnutie do prsta, testy z moču sú úplne bezbolestné. Stačí odobrať vzorku moču a otestovať sa. Niektoré testy sú tak praktické, že ich stačí vložiť do prúdu moču.

Tehotenské testy z moču môžu mať rôznu podobu:

 • prúžok papiera
 • testovacia tyčinka
 • plastová kazeta
 • digitálny tehotenský test

 

Základné charakteristiky tehotenských testov z moču:

 • rýchle, presné, spoľahlivé - výsledok je k dispozícii obvykle do 5-10 minút.
 • rôzna citlivosť (podľa typu testu) - obvykle detegujú hladiny hCG hormónu od 20 mIU/ml. Testy z moču majú najväčšiu presnosť v čase očakávanej menštruácie. Existujú aj vysokocitlivé testy (od 10 mIU/ml), u ktorých výrobcovia deklarujú potvrdenie tehotenstva už 8 dní po oplodnení. 
 • na optimálne stanovenie sa odporúča odber prvého ranného moču, ktorý obsahuje najvyššiu koncentráciu hCG hormónu. 

 

Ako sa robí tehotenský test z moču

 • na testovanie použite prvý ranný moč, v ktorom je koncentrácia hCG najvyššia.  
 • podľa typu testu (prúžkový, kazetový, tyčinkový, digitálny) naneste moč na príslušnú časť testu alebo uskutočnite testovanie v prúde moču.  
 • po nanesení vzorky počkajte na výsledok predpísaný čas podľa odporúčania výrobcu. Výsledky môžu byť interpretované vizuálne alebo pomocou digitálnej obrazovky.

 

Prúžkové tehotenské testy

Tieto testy sú najjednoduchšie a najlacnejšie. Majú podobu prúžku papiera, ktorého jeden koniec sa buď ponára do moču v nádobke alebo priamo vkladá do prúdu moču. V balení býva zvyčajne niekoľko kusov takýchto testov. 

 test_pruzkovy

Kazetové tehotenské testy

Kazetové testy sú podobné prúžkovým testom s tým rozdielom, že testovací prúžok je uzavretý v nerozoberateľnom, jednorazovom plastovom puzdre. 

Moč je potrebné zachytiť vopred do čistej, suchej nádoby a následne pomocou priloženej plastovej pipety prenesiete určitý počet kvapiek do označeného miesta na kazete. Výhodou testovacej kazety je aplikácia presného množstva vzorky moču. 

tehotenský test - kazetový 

Tyčinkový tehotenský test

Ako už názov napovedá, tento typ testu má podobu plastovej tyčinky. Jej absorpčný koniec sa buď priamo vkladá do prúdu moču alebo sa ponára do moču v nádobe. 

test_tycinkovy 

Digitálny tehotenský test

Digitálny tehotenský test je pokročilý typ tehotenského testu. Jedná sa zvyčajne o jednorazový plastový prístroj s digitálnym displejom, jedným alebo viacerými tlačidlami a miestom, kam sa aplikuje vzorka moču. Tento typ testu má niekoľko špecifických vlastností a výhod, ktoré ho odlišujú od tradičných tehotenských testov:

 • digitálny formát - výsledok testovania vidíte na displeji, čo eliminuje možnosť nesprávneho interpretovania výsledkov na základe farby prúžku.
 • jednoduché použitie - ovládanie je jednoduché a intuitívne. Testovanie spustíte obvykle jedným tlačidlom. 
 • pokročilé funkcie - niektoré digitálne testy ponúkajú ďalšie funkcie, ako napríklad odhad dĺžky tehotenstva či dokonca sledovanie ďalších hormónov v moči.

test_digitalny 

Ako zistiť tehotenstvo bez testu

Tehotenský test nie je jediným spôsobom, ako môže žena zistiť, že je tehotná. Tehotenstvo je spojené s množstvom fyzických aj emočných zmien, z ktorých niektoré možno vnímať už niekoľko dní po počatí. 

Hoci najznámejším symptómom tehotenstva sú ranné nevoľnosti, spektrum prvých príznakov je oveľa širšie. Patria medzi ne napríklad únava, bolesti prsníkov, častejšie močenie, podráždenosť či dokonca ľahké krvácanie. Viac o téme sa dočítate v článku Ako zistím, že som tehotná? Doma aj bez testu