Prečo nemôžem otehotnieť: 14 častých dôvodov a rád, keď sa nedarí

Zdravotné problémy, vek, nevyvážená výživa, stres - existuje mnoho dôvodov, prečo sa nedarí otehotnieť. Poruchy plodnosti sú dnes problémom mnohých párov. Článok ponúka prehľad najčastejších príčin neplodnosti, ako aj rady a tipy, ako zlepšiť svoje šance na otehotnenie.   

  

Obsah článku:

Obštrukcia vajíčkovodov
Abnormálny tvar maternice
Hormonálna nerovnováha
Znížená ovariálna rezerva
Endometrióza
Mužský faktor
Sex v nesprávnom čase
Vek je pre otehotnenie kľúčový
Vysoká telesná hmotnosť
Nízka telesná hmotnosť
Stres plodnosti neprispieva
Stravovanie
Fyzická aktivita
Fajčenie
Kedy vyhľadať pomoc

 

1. Obštrukcia vajíčkovodov (poškodené, zablokované vajcovody)

Obštrukcia vajíčkovodov patrí medzi najčastejšie príčiny neplodnosti u žien. Ak sú vajíčkovody zablokované alebo zjazvené, spermie sa nedokážu dostať k vajíčku a oplodniť ho. 

Zhoršená priechodnosť vajíčkovodov môže mať rôzne príčiny. Často býva vyvolaná zápalmi v panve, no rizikovým faktorom sú aj sexuálne prenosné choroby alebo endometrióza. 

Diagnostika nepriechodnosti vajíčkovodov sa uskutočňuje na špecializovaných pracoviskách a v súčasnosti sa preferuje metóda HyCoSy (Hysterosalpingo-foam sonography). 

HyFoSy je ambulantné ultrazvukové vyšetrenie, pri ktorom sa pozoruje prechod inertného kontrastného gélu vajíčkovodmi. Vyšetrenie je presné, bezpečné a nevyžaduje hospitalizáciu. 

 

2. Abnormálny tvar maternice 

Za normálnych okolností má maternica tvar sploštenej hrušky so zúženou časťou obrátenou nadol. 

Niektoré ženy majú maternicu abnormálneho tvaru, ako je napríklad dvojrohá, jednorohá, dvojitá, oblúkovitá maternica či maternica rozdelená priehradkou. 

Hoci abnormálny tvar maternice môže spôsobiť problémy s otehotnením alebo skomplikovať pôrod, väčšina žien nemá s počatím alebo donosením dieťaťa problémNepotrebujú ani chirurgický zákrok, ktorý je jedinou liečbou na korekciu abnormálne tvarovanej maternice 

 3D model maternice

  

3. Hormonálna nerovnováha

Okrem štrukturálnych odchýlok v reprodukčnom systéme môže byť problém s otehotnením spôsobený aj hormonálnou nerovnováhou.

Ženská plodnosť je výsledkom jemne vyladenej súhry rozmanitých hormónov. Hormóny fungujú ako chemickí poslovia - prostredníctvom krvi sú distribuované do rôznych častí tela, kde odovzdávajú informácie a riadia tak rôzne telové funkcie, vrátane menštruačného cyklu.

Či je po hormonálnej stránke všetko v poriadku sa dá ľahko identifikovať na základe krvných testov, známych ako hormonálny profil.

Hormonálny profil patrí k základným vyšetreniam na posúdenie plodnosti ženy. V krvi sa vyšetrujú všetky hormóny, dôležité pre zistenie menštruačného cyklu a ovariálnej rezvervy, a to najmä: 

 • pohlavné hormóny -  estrogén, progesterón
 • hormóny štítnej žľazy – T3 a T4 pre diagnostiku porúch štítnej žľazy
 • hormóny hypofýzy - LH (luteinizačný) a FSH (folikuly stimulujúci) hormón
 • AMH (Anti Müllerian Hormone) - ukazovateľ ovariálnej rezervy, t.j. počtu vajíčok, nachádzajúcich sa vo vaječníkoch. Vyšetruje sa pri podozrení na predčasné ovariálne zlyhávanie alebo u pacientok nad 35 rokov. Umožňuje pomerne presne odhadnúť množstvo vajíčok.

Doplnkové vyšetrenia môžu zahŕňať:

 • stanovenie vitamínu D (na vylúčenie hypovitaminózy)
 • stanovenie DHEA a SHBG (význam pre doplnenie diagnózy syndrómu polycystických ovárií) 
 • skríning infekcií (môžu tiež zohrávať úlohu pri problémoch s otehotnením)


4. Znížená ovariálna rezerva

Termín znížená ovariálna rezerva označuje stav, keď máte vo vaječníkoch menej vajíčok ako iné ženy vo vašom veku

Počet vajíčok prirodzene klesá s vekom, no niekedy môže byť pokles väčší ako je bežné. Takáto znížená rezerva vajíčok vo vaječníkoch znižuje šance na otehotnenie. Zníženú ovariálnu rezervu možno diagnostikovať:

 • vyšetrením počtu folikulov vo vaječníku pomocou ultrazvuku;
 • sledovaním hladín hormónov, najmä AMH hormónu

AMH je tzv. Anti-Müllerov hormón, ktorý sa v súčasnosti považuje za najlepší ukazovateľ ovariálnej rezervy. Hladina AMH sa vyšetruje z krvi a môže sa merať kedykoľvek počas cyklu. 

 • nízke hodnoty AMH indikujú nízky počet vajíčok
 • vysoké hodnoty AMH môžu naznačovať syndróm polycystických vaječníkov

Najlepšou liečbou pre ženy so zníženou ovariálnou rezervou je umelé oplodnenie (IVF), pretože urýchľuje čas do otehotnenia a ponúka možnosť uložiť embryá do banky pre budúce použitie.

 

5. Endometrióza

Endometrióza je  jedno z najčastejších nezhubných gynekologických ochorení, ktoré postihuje asi 10 % žien v reprodukčnom veku.

Pri tomto chronickom zápalovom ochorení dochádza k rastu endometriálneho tkaniva v iných oblastiach ako je maternica, najčastejšie v panvovej dutine, vrátane vaječníkov. 

Ak máte endometriózu, môže byť pre vás ťažšie otehotnieť. Približne 30 % žien s endometriózou trpí neplodnosťou, hoci mechanizmy, ktoré sa na tom podieľajú, nie sú zatiaľ celkom pochopené.  

Liečba endometriózy závisí od závažnosti ochorenia, veku a celkového zdravotného stavu ženy. U žien s pokročilou endometriózou môže byť najlepšou voľbou ako otehotnieť umelé oplodnenie (IVF).

 

6. Mužský faktor

Niekedy má problém s otehotnením svoju príčinu v mužskom partnerovi. Existujú štyri hlavné príčiny mužskej neplodnosti

 • poruchy hypotalamu alebo hypofýzy (1-2%)
 • poruchy pohlavných žliaz (30-40%)
 • abnormality spermií (10-20%) - krátka životnosť, nedostatočný počet alebo malá pohyblivosť spermií
 • neznáme príčiny (40 – 50 %)

Výlučne mužská neplodnosť sa podieľa približne na 20% všetkých prípadov neplodnosti. Pre získanie jasného obrazu o dôvodoch, prečo sa nedarí otehotnieť, je preto potrebné zvážiť nielen test ženskej, ale aj mužskej plodnosti. 

 

7. Sex v nesprávnom čase

Snažíte sa počať dieťatko, milujete sa často a nedarí sa? Aj keď to môže znieť nepravdepodobne, no stále je tu možnosť, že nemáte sex v správnom čase alebo ho máte priveľa:

 • poznáte svoje plodné okno? Počas menštruačného cyklu existuje len 6 dní, kedy môže žena otehotnieť. Toto tzv. plodné okno zahŕňa päť dní pred ovuláciou a samotný deň ovulácie. Vtedy je najväčšia šanca otehotnieť.
 • ako často mať styk, keď chcem otehotnieť - ideálny časový interval medzi pohlavnými stykmi sú 1-2 dni, pretože vtedy majú spermie najväčšiu pohyblivosť a životaschopnosť.  

oplodnenie - vajíčko a spermie

  

8. Vek je pre otehotnenie kľúčový

Plodnosť ženy je časovo obmedzená a tento fakt sa nedá ignorovať. Ženy sa rodia s konečným počtom vajíčok, pričom počas života počty aj kvalita vajíčok dramaticky klesajú. To všetko znižuje šance na otehotnenie. Tu je krátke zhrnutie kľúčových informácií o vzťahu medzi vekom a ženskou plodnosťou:

 • počas vnútromaternicového vývoja má plod ženského pohlavia 6 až 7 miliónov vajíčok;
 • v čase narodenia majú dievčatká 1 až 2 milióny vajíčok;
 • v čase puberty počet vajíčok klesá na 300 000 až 400 000;
 • vo veku 37 rokov má žena okolo 25 000 vajíčok;
 • po 50-tke zostáva menej ako 1000 vajíčok;
 • plodnosť ženy je najvyššia medzi 20. a 30. rokom života a po tridsiatke začína postupne klesať;
 • kvalita vajíčok začína výrazne klesať okolo 35. roku života. Znižuje sa nielen šanca otehotnieť, ale zároveň narastá riziko chromozomálnych anomálií (genetických porúch);
 • so zvyšujúcim vekom dochádza k poklesu hladín estrogénu a iných reprodukčných hormónov, čo môže viesť k nepravidelnej ovulácii a menštruácii​;

  

9. Vysoká telesná hmotnosť

Telesná hmotnosť má významný vplyv na šance otehotnieť. Nadváha až obezita sú spojené so zníženou plodnosťou. Výskumy naznačujú, že:

 • obezita často vedie k inzulínovej rezistencii a chronickému zápalu, čo môže narušiť hormonálnu rovnováhu a ovuláciu;
 • u obéznych žien je vyššia pravdepodobnosť výskytu syndrómu polycystických ovárií (PCOS), ktorý je bežnou príčinou neplodnosti; ​
 • vysoký BMI (index telesnej hmotnosti) je tiež spojený s komplikáciami počas tehotenstva, ako je gestačný diabetes, hypertenzia a rizikom predčasného pôrodu; 

 

10. Nízka telesná hmotnosť

Negatívny vplyv na plodnosť ženy má aj opačný extrém, a to podváha. Nízka telesná hmotnosť, presnejšie nízky BMI (index telesnej hmotnosti) môže ovplyvňovať hormonálnu rovnováhu, a tým aj ovuláciu a znížiť pravdepodobnosť otehotnenia. 

Tukové tkanivo nie je len obyčajnou zásobárňou energie, ale je to aj endokrinný orgán,  zodpovedný za syntézu a sekréciu viacerých hormónov s potenciálnym vplyvom na menštruačný cyklus .

Ak je vašim problémom podváha, zvýšenie hmotnosti môže pomôcť zlepšiť reprodukčné výsledky.

  

11. Stres plodnosti neprispieva

Aj keď sa môže zdať, že odporúčanie obmedziť stres patrí medzi babské rady ako otehotnieť, opak je pravdou. Výskum z National Institutes of Health a University of Oxford potvrdzuje, že stres skutočne znižuje šance na otehotnenie. 

Štúdia ukázala, že ženy s vysokými hladinami stresových látok majú menšiu pravdepodobnosť otehotnenia. Opakované neúspešné pokusy môžu stres ešte zvýšiť, čím vzniká začarovaný kruh, v ktorom sa počatie stáva ešte ťažším. Preto je pri snahe otehotnieť dôležité venovať starostlivosť svojmu zdraviu a znížiť stres čo najviac.

Viac o tom, ako stres ovplyvňuje menštruačný cyklus nájdete aj v tomto článku.  

potraviny s obsahom železa 

  

12. Stravovanie

Niet pochýb o tom, že strava má vplyv na ženskú plodnosť. Hoci neexistuje žiadna univerzálna diéta pre otehotnenie, príjem určitých živín dokáže podporiť plodnosť u žien s poruchami ovulácie. Úprava stravy je rozhodne dobrý krok, ak sa vám otehotnieť nedarí. 

 • polysacharidy / cukry - zamerajte sa na vysoký príjem polysacharidov s vysokým obsahom vlákniny a nízkym glykemickým indexom. Dobrým zdrojom týchto nutrientov sú celozrnné obilniny, strukoviny, zelenina a niektoré druhy ovocia.
 • tuky - pre podporu plodnosti je dôležité vyberať si zdravé tuky. Vyhnite sa transmastným kyselinám a uprednostňujte omega-3 mastné kyseliny a mononenasýtené tuky. 
 • omega-3 mastné kyseliny - v súčasnosti dostupné štúdie naznačujú, že ɷ-3 kyseliny z mastných rýb alebo v podobe výživových doplnkov majú priaznivý vplyv na rast a dozrievanie vajíčok, znižujú riziko anovulácie a pozitívne ovplyvňujú plodnosť.
 • mliečne produkty - výskumy naznačujú, že plnotučné mliečne výrobky môžu byť tiež prospešné a zlepšiť šance na otehotnenie.
 • bielkoviny - proteíny sú dôležitým prvkom stravy na podporu plodnosti. Ženám, ktoré sa snažia otehotnieť, sa odporúča nízky príjem živočíšnych bielkovín a vyšší príjem bielkovín rastlinného pôvodu.  

      

     Omega 3

  

Je potrebné obmedziť kofeín?

 • úloha kofeínu pri plodnosti je nejasná, pretože uskutočnené štúdie priniesli nejednoznačné výsledky. 
 • Americká spoločnosť pre reprodukčnú medicínu uvádza, že mierna konzumácia kofeínu (jedna až dve šálky kávy denne alebo jej ekvivalent) pred alebo počas tehotenstva nemá žiadne zjavné nepriaznivé účinky na plodnosť alebo výsledky tehotenstva.Minerály na plodnosť

Správna koncentrácia minerálov je nevyhnutná pre mnohé fyziologické procesy, vrátane udržiavania normálnej kvality vajíčok, oplodnenia aj uhniezdenia oplodneného vajíčka v maternici.  

Nedostatok minerálov môže ovplyvňovať reprodukčné zdravie a byť dôvodom, prečo sa nedarí otehotnieť. Medzi minerály zvlášť dôležité pre plodnosť patria najmä: 

 • zinok (Zn) - kritický pre správnu funkciu reprodukčného systému mužov aj žien. U žien podporuje ovuláciu a udržiavanie hormonálnej rovnováhy, zatiaľčo u mužov je nevyhnutný pre tvorbu a pohyblivosť spermií. Zn hrá kľúčovú úlohu pri preniknutí spermií do vajíčka za vzniku zrelej zygoty, ako aj v období po oplodnení. Suplementácia zinku je nevyhnutná pre mužov a ženy podstupujúce liečbu neplodnosti. 
 • selén (Se) - dôležitý stopový prvok a silný antioxidant. Chráni bunky pred oxidačným stresom, čím podporuje správnu funkciu ženského reprodukčného systému a podporuje plodnosť. Jeho dostatočný príjem je nevyhnutný pre zdravé fungovanie vaječníkov, ako aj vývoj kvalitných embryí. Dopĺňanie selénu môže zvýšiť počet kvalitných vajíčok u žien podstupujúcich IVF terapiu a zlepšiť kvalitu embryí. 
 • železo (Fe) - nevyhnutné pre tvorbu hemoglobínu, ktorý je kľúčový pre transport kyslíka v krvi. Nedostatok železa spôsobuje hormonálnu nerovnováhu a anémiu, ktorá ovplyvňuje prietok krvi vo vaječníkoch, pravidelnosť ovulácie, tým aj plodnosť žien. 
 • horčík (Mg) - dôležitý minerál pre mnoho biochemických reakcií v tele, vrátane syntézy DNA, RNA a bielkovín. Podporuje hormonálnu rovnováhu a zdravú funkciu reprodukčných orgánov, a preto je udržiavanie adekvátnych hladín horčíka počas celého menštruačného cyklu kľúčové. 
 • vápnik (Ca) - vápnik hrá dôležitú úlohu vo funkcii vaječníkov a všeobecne ženského reprodukčného systému. Vo vaječníkoch vápnik ovplyvňuje vývoj folikulov a dozrievanie vajíčok. Je tiež nevyhnutný počas oplodnenia, v skorých štádiách embryonálneho vývoja je vyvážená koncentrácia vápnika rozhodujúca pre správne delenie buniek a implantáciu embrya do výstelky maternice. 

 

13. Fyzická aktivita

Výhody pravidelnej fyzickej aktivity sú nesporné. Na druhej strane je známe, že nadmerná fyzická aktivita môže mať negatívne účinky na celé telo, vrátane narušenia menštruačného cyklu, ovulácie zníženia plodnosti. Napokon, amenorea (vynechanie menštruácie) je dobre známy fenomén u žien, venujúcich sa intenzívnym športovým aktivitám. 

 

14. Fajčenie

 • toxíny v cigaretovom dyme sa dávajú do súvisu so zníženou plodnosťou, endokrinnými poruchami, skorším nástupom menopauzy, predčasným zlyhaním vaječníkov a zníženou mierou implantácie (uhniezdenia vajíčka). 
 • fajčenie je spojené s mnohými komplikáciami tehotenstva vrátane spontánnych potratov, bakteriálnej vaginózy, predčasného pôrodu a mimomaternicového tehotenstva. 
 • dobrou správou je, že po odvyknutí od fajčenia sa plodnosť vracia k podobnej miere ako u nefajčiarok.
 • fajčenie neprospieva ani mužskej plodnosti, pretože je spojené s významným poklesom koncentrácie, počtu aj pohyblivosti spermií. Podobne ako u žien, odvyknutie od fajčenia plodnosť a parametre spermií zlepšuje.  

  

Kedy vyhľadať pomoc

Väčšine párov sa podarí splodiť dieťa do jedného roka, pokiaľ majú pravidelný nechránený sex. Kým niektoré ženy otehotnejú na prvýkrát, iným to môže trvať aj niekoľko mesiacov. 

Neplodnosť je definovaná ako neschopnosť otehotnieť po jednom roku nechráneného pohlavného styku. Kedy vyhľadať odborníka? 

 • žena do 35 rokov - návšteva gynekológa sa odporúča, ak sa o dieťatko snažíte neúspešne viac ako 1 rok. 
 • žena staršia ako 35 rokov - špecialistu navštívte po 6 mesiacoch snaženia alebo aj skôr, vzhľadom na väčšiu pravdepodobnosť existencie problému, ktorý bráni otehotneniu. 

   

header

  

Tip! V dnešnom uponáhľanom svete môže byť ťažké získať zo stravy všetky živiny, ktoré potrebujete. Tu môže Proceive pomôcť tým, že poskytne ďalšiu podporu, potrebnú na vybudovanie vašich zásob výživy a podporu dobrého zdravia pred počatím:

 • prípravok Proceive® Women je určený ženám vo veku 18-35 rokov, ktoré sa pripravujú na počatie a chcú otehotnieť. Obsahuje 28 vitamínov, minerálov a aminokyselín nutrične vyskladaných tak, aby presne pokryli potreby týchto žien.
 • prípravok Proceive® Max Women prináša najvyššiu úroveň nutričnej podpory. Je určený ženám od 35 rokov alebo aj mladších, ktoré sa snažia otehotnieť rok a viac. Obsahuje 33 vitamínov, minerálov, aminokyselín a omega 3 určených na podporu zdravia žien pred počatím.
 • v úsilí mať dieťa zohráva dôležitú úlohu aj zdravie spermií vášho partnera. Odporúčame preto, aby váš partner užíval Proceive Men (do 40 rokov) alebo Proceive Max Men (nad 40 rokov alebo mladší, ak sa snažíte viac ako 12 mesiacov).

 

 

Použité zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5432691/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560859/
https://www.unilabs.sk/clanky-invitro/neplodnost-mladych-parov
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18357365/
https://rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12958-018-0336-z
https://americanpregnancy.org/getting-pregnant/infertility/male-infertility/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562258/
https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3648822/
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-study-indicates-stress-may-delay-women-getting-pregnant
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/4/2188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11013220/
https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(02)04664-2/fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21486415/, https://fertilityresearchandpractice.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40738-015-0003-4
Obrázky: Shutterstock